Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Onze bijdrage aan een veilig digitaliserende Nederlandse Maatschappij

Motiv streeft naar winst en continuïteit d.m.v. duurzaam ondernemen. Wij menen dat continuïteit alleen bereikt kan worden als er sprake is van een goede balans tussen de belangen van mens en maatschappij, de planeet en het permanent generen van winst en voorspoed; People, Planet, Profit/Prosperity.

Voor Motiv betekent maatschappelijk verantwoord ondernemen meer dan het steunen van een goed doel of een milieuvriendelijke kantooromgeving. Voor Motiv betekent MVO ook: duurzame bedrijfsvoering. Bovendien wil Motiv als kennisorganisatie een deel van haar succes teruggeven aan de maatschappij, vooral ter bevordering van het scheppen van kansen voor kansarmen en voor het bieden onderwijskansen in een veilige omgeving.

Hoe vullen we dat in de praktijk in?

Motiv participeert in meerdere sociaal maatschappelijke initiatieven om een bijdrage te leveren aan de totstandkoming en het behoud van een duurzame, tolerante en veilige samenleving. Voorbeelden van deze initiatieven zijn:

 

Anti-Cyberpesten VR Experience

Binnen onze SROI-verplichting (Social Return On Investment) aan grote gemeenten en locale overheden zoals Amsterdam, Rotterdam en Drechtsteden heeft Motiv een consortium van bedrijven en organisaties samengebracht die wil bijdragen aan een oplossing voor het maatschappelijke probleem van cyberpesten onder de meest kwetsbaren in onze samenleving; onze jeugd. In het voorjaar van 2019 lanceerde Motiv een educatieve Virtual Reality Experience, die gratis beschikbaar is gemaakt, voor basisscholen en middelbare scholen in heel Nederland, waarmee kinderen bewust worden gemaakt van de grote impact van hun schijnbaar onschuldige online gedrag.

Meer informatie

 

Oeganda onderwijsprogramma

Op initiatief van onze medewerkers heeft Motiv geïnvesteerd in de bouw en ontwikkeling van een basisschool in het dorp Akuuto in Oeganda, samen met de lokale NGO Uganda Child Care Foundation (UCCF). In een gemeenschap die door de AIDS-epidemie wordt gebroken, is onderwijs van het grootste belang om analfabetisme te verminderen en een nieuwe toekomst voor komende generaties te creëren.

afbeelding op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Consortium tegen Cyberpesten

Het Consortium tegen Cyberpesten is een initiatief van Motiv ICT Security en de gemeente Amsterdam. Het is voortgekomen uit een alternatieve invulling van de Social Return On Investment-afspraken die zijn gemaakt in het kader van de Motiv gegunde aanbesteding voor het leveren van cybersecurity diensten aan de gemeente Amsterdam. Het consortium bestaat verder uit Parnassia Groep, gemeente Drechtsteden, VeiligheidNL, TNO, Hogeschool van Amsterdam, Mediacollege Amsterdam en Practoraat Het Nieuwe Kijken.

Meer informatie over Cyberpesten