Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Motiv is ISO-gecertificeerd

Motiv’s bedrijfsprocessen, softwareontwikkeling en Managed Security Services zijn gecertificeerd op basis van ISO 9001 (kwaliteitsmanagement), ISO 27001 (informatiebeveiliging), ISO 20000 (Service Management op basis van ITILv3) en NEN 7510 (informatiebeveiliging binnen de zorg). Bovendien kan op verzoek een ISAE-certificering overhandigd worden. Hiermee is Motiv de enige security-provider in Nederland die kan aantonen ‘in control’ te zijn. Al sinds 2010 zijn Motiv’s bedrijfsprocessen gecertificeerd op basis van ISO 9001 (kwaliteitsmanagement), ISO 27001 (informatiebeveiliging) en ISO 20000 (Service Management op basis van ITILv3).

Dekra certificeert Motiv voor NEN 7510

In januari 2017 is hier de certificering NEN 7510 aan toegevoegd. NEN 7510 is de standaard voor de beveiliging van medische data die de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van patiëntgegevens garandeert. Het certificaat is het bewijs dat de door Motiv geleverde diensten en oplossingen voldoen aan alle informatiebeveiligingseisen voor een veilige en verantwoorde omgang met patiëntgegevens.

Motiv is ISO 9001 gecertificeerd Motiv is ISO/SEC 27001 gecertificeerd

Motiv is NEN 7510 gecertificeerdMotiv is ISO/SEC 2000-1 gecertificeerd

“We voldoen al jaren aan alle eisen die voortvloeien uit de NEN 7510. Dit is nu officieel bevestigd door de onafhankelijke certificatie-instelling DEKRA.  Klanten uit de zorgsector hebben hiermee zwart op wit het bewijs dat de beveiliging van patiëntgegevens met de diensten en oplossingen van Motiv is gegarandeerd. Het kunnen overleggen van dit bewijs kan bijvoorbeeld tijdens een aanbestedingstraject een voorwaarde zijn.”

Jaarlijkse audit

Jaarlijks wordt door DEKRA Certification gecontroleerd of wij nog aan de criteria hiervoor voldoen, en eenmaal in de drie jaar vindt een complete ISO-audit plaats waarbij wordt gekeken naar bestaan, opzet, werking en aantoonbare verbetering (Plan Do Check Act) van de kwaliteit van Motiv’s dienstverlening en processen.

Bij eerdere audits oordeelde deze keurende instantie dat Motiv beschikt over een ‘prima applicatieontwikkelproces met een uitgebreide set aan documentatie en goede tracebility van requirements’ en prees de verbeterde risico-analyse en de opzet van Motiv’s business risk management. Motiv wordt jaarlijks geaudit.

Unieke positie

Met certificaten voor drie verschillende ISO-standaarden op het gebied van IT-beheer bevindt Motiv zich in een unieke positie. Wij kunnen daarmee laten zien dat onze diensten en processen aantoonbaar ‘in control zijn’. En dat vinden wij belangrijk omdat wij daarmee onze klanten het vertrouwen kunnen geven dat Motiv de betrouwbare en zorgvuldige partner is die hen kan helpen om ‘met vertrouwen en zekerheid te profiteren van de veranderende digitale wereld.

Meer informatie

Meer weten? Contactpersoon voor bewaking van de primaire processen is onze kwaliteitsmanager Margaret Stavast. Bij vragen of opmerkingen over de inrichting van onze bedrijfsprocessen kunt u uiteraard direct contact met haar opnemen.