Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Cyberpesten

"VR Experience vergroot bewustzijn over impact cyberpesten"
Motiv staat voor een veilig digitaliserende Nederlandse maatschappij. Daarbij kijken we verder dan alleen bedrijven en overheden. Ook de meest kwetsbaren in onze samenleving ervaren de risico's die digitalisering met zich mee brengt. Cyberpesten is een omvangrijk maatschappelijk probleem dat voortvloeit uit onze snel digitaliserende samenleving.

Waar een pester bij traditionele vormen van pesten direct de impact van zijn gedrag op het slachtoffer ziet, blijft deze bij online pesten verborgen. Om het bewustzijn over de impact van online pesten te vergroten en een gedragsverandering teweeg te brengen, heeft Motiv ICT Security in samenwerking met onder andere de Gemeente Amsterdam en de Parnassia Groep in een consortium een Virtual Reality Experience ontwikkeld tegen cyberpesten met een compleet lespakket voor scholen.

Social Return on Investment

Het Consortium tegen Cyberpesten is gebaseerd op de Social Return On Investment (SROI) verplichting die Motiv heeft ten opzichte van verschillende grote gemeenten in Nederland, waaronder de Gemeenten Amsterdam, Rotterdam en Drechtsteden.  Deze verplichting houdt in dat een klein percentage van de omzet verkregen uit gunningen door de Gemeenten, door Motiv terug moet worden gegeven aan de maatschappij.

 

afbeelding op Het Consortium tegen Cyberpesten

Consortium tegen Cyberpesten

Op initiatief van Motiv, de Gemeente Amsterdam en de Parnassia Groep is april 2019 het Consortium tegen Cyberpesten opgericht. Dit consortium is inmiddels uitgegroeid tot een samenwerking van 14 partijen uit het bedrijfsleven, overheden en semi overheid, die allen een bijdrage leveren aan een oplossing voor een groeiend maatschappelijk probleem.

Ga naar “Doe iets!”

 

afbeelding op Het Consortium tegen Cyberpesten

Lancering van het lespakket

Op 26 maart 2019 werd het lespakket “Doe iets!” gelanceerd. Verschillende landelijke media, zoals het Jeugdjournaal deden hiervan verslag.

Bekijk het Jeugdjournaal item