Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type

Integrated Security

"Digitale weerbaarheid vraagt om de integratie van preventieve technologie en managed monitoring, detectie en response."
In een dreigingslandschap waarin de complexiteit en de risico’s toenemen volstaan individuele maatregelen niet meer. Daarom bieden Motiv en Cisco een Integrated Security Platform dat preventieve technologie en managed monitoring, detectie en response samenbrengt.

afbeelding op Integrated Security

Whitepaper Integrated Security

Hoe helpt een geïntegreerde beveiligingsaanpak om sneller te reageren op een cyberaanval?

Om snel te kunnen handelen bij een cyberaanval biedt een ‘geïntegreerde beveiliging’ grote voordelen. Wat verstaan we onder Integrated Security? Wat zijn deze voordelen? En hoe maakt u met Motiv de stap naar een allesomvattende geïntegreerde aanpak waarin prevent, detect en response samenkomen? Deze en andere vragen beantwoorden we in deze whitepaper.

Download de whitepaper

 


Uw uitdagingen in een complex dreigingslandschap

 

TEKORT AAN RESOURCES

RESOURCES

De groeiende complexiteit van security en IT/OT-architecturen vraagt om specialistische kennis van uw medewerkers. Waar vindt u die nog? Haalt u ze zelf in huis of zoekt u hierin een partner met de kennis en ervaring die u zoekt?

GEBREKKIGE INTEGRATIE

De inzet van individuele multi-vendor oplossingen maakt uw security architectuur complex en beperkt u in de mogelijkheid om de inzichten en richtlijnen uit deze systemen centraal te beheren.

GEFRAGMENTEERD BEELD

Een gefragmenteerde security-architectuur biedt u niet de data-integratie die nodig is om de inzichten te verkrijgen die leiden tot doeltreffende maatregelen. Hoe houdt u zicht op de integriteit van uw weerbaarheid, lokaal én in de cloud?

VERHOOGDE RISICO’S

De complexiteit van het hedendaagse dreigingslandschap leidt tot verhoogde risico’s die vragen om de juiste maatregelen. Met ontwikkelingen als IoT en Cloud toepassingen groeit het aantal potentiële digitale kwetsbaarheden snel.

 


De voordelen van een Integrated Security Platform

 

LAGERE RESOURCE BEHOEFTE

RESOURCES

Motiv implementeert uw Integrated Security Platform en verzorgt het volledige beheer daarvan. Daarnaast biedt Motiv de kennis en ervaring die u nodig heeft voor een veilige en digitaal weerbare organisatie.

INTEGRALE BESTURING

Cisco biedt een geconsolideerd platform met geïntegreerde beveiligings-
technologieën die uw beveiligingsbeleid centraal afdwingen en actief
dreigingsinlichtingen met elkaar delen.

CENTRAAL INZICHT

Centraal zicht op dreigingen en risico’s zorgt ervoor dat u controle houdt over uw actuele beveiligingsniveau en maakt dat u sneller en effectiever reageert op potentiële incidenten.

VERHOOGDE WEERBAARHEID

Bescherm uw integrale infrastructuur dankzij de geïntegreerde beveiliging tegen moderne dreigingen en risico’s: thuis, onderweg en op kantoor, en in de cloud en in uw datacenters.


afbeelding op Integrated Security

Cisco SecureX
Integrated Security Platform

De beveiligingstechnologieën van Cisco komen samen in een geconsolideerd beveiligingsplatform voor het beschermen uw apparaten, netwerken en systemen tegen actuele dreigingen. Het platform voorziet in centrale verwerking en distributie van dreigings- en beveiligingsinformatie en maakt daarmee centrale signalering en mitigatie van risico’s mogelijk.

Lees verder


Motiv Managed Security

Cisco biedt geïntegreerde beveiligingstechnologieën die door Motiv worden aangevuld met een spectrum van aanvullende diensten. Van gericht advies en lokale implementatie tot actieve bewaking door het Motiv Security Operations Center.

Lees verder

afbeelding op Integrated Security
afbeelding op Integrated Security

In de 13e eeuw verenigden polderbesturen zich in waterschappen om ons weerbaar te houden tegen de dreigingen van het water. Deze dreigingen kunnen uit alle hoeken komen, zoals het rivierwater dat uit het oosten en zuiden het land binnenkomt en regelmatig buiten de oevers treedt. Of het zeewater dat uit het westen en noorden onze kustgebieden bedreigt. Maar ook de risico’s van teveel of te weinig regenwater. Waterschappen monitoren deze dreigingen centraal en inventariseren de kwetsbaarheden in infrastructuren als dammen, dijken, gemalen en duinen, die de basis vormen voor de preventieve maatregelen tegen het water. Deze integrale aanpak is nodig omdat één doorbraak al grote delen van het land onder water kan zetten. Ook vandaag de dag is deze integrale aanpak cruciaal door de zeespiegelstijging en extremere weersomstandigheden als gevolg van klimaatsveranderingen.

Het belang van een integrale aanpak geldt ook voor onze Digitale Weerbaarheid van Nederland. In een dreigingslandschap waarin de complexiteit en de risico’s toenemen volstaan individuele maatregelen niet meer. Motiv en Cisco bieden daarom een Integrated Security platform dat preventieve maatregelen en monitoring centraal samenbrengt.

Neem contact op met onze specialisten